Wofür wir anerkannt wurden:

Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Webseite www.fairplay.pl

Willkommen bei der Heintzmann-Silesia, Polen

Witamy w firmie Heintzmann-Silesia, Polska

Im oberschlesischen Bergbaugebiet nahe Katowice wurde 1993 die Niederlassung PPUH Heintzmann - Silesia Sp. z o.o. , Bytom, gegründet.

W Górnoslaskim Zaglebin Weglowym utworzono w 1993 roku przedstawicielstwo Grupy Heintzmann pod firma Heintzmann-Silesia SP. z o. o. z siedziba w Bytomiu.

Mit der Heintzmann Silesia verfolgt die Firmenleitung das Ziel, die Bergbauprodukte der Heintzmann-Gruppe in den Bergbaugebieten Polens und im osteuropäischen Raum zu vermarkten.

Naczeinym zadaniem kierownictwa firmy Heintzmann-Silesia jest zaspokojenie potrzeb górnictwa polskiego i wschodnioeuropejskiego na wyroby Grupy Heintzmann.

Die Produktpalette umfasst den TH-Streckenausbau und dessen Zubehör sowie Sonderkonstruktionen für den Bergbau.

Asortyment produktów obejmuje obudowe chodnikowa wraz z przynaleznymi akcesoriami, w szczegolnosci obudowe skrzyzówan wyrobisk korytarzowych w górnictwie.


Sprechen Sie uns an - wir haben Lösungen!

Jestesmy do Waszej dyspozycij - oferujemy szeroka game rozwiazan!

www.heisi.pl